Ακτινοπροστασίας (μολυβδύαλος)

You are here

Οι υαλοπίνακες ακτινοπροστασίας είναι υαλοπίνακες στους οποίους κατά το στάδιο της κατασκευής, προστέθηκε στο αρχικό μείγμα πρώτων υλών, ικανή ποσότητα οξειδίου του μολύβδου (PbO). Το συστατικό αυτό έχει την ιδιότητα να αυξάνει εξαιρετικά την ικανότητα του υαλοπίνακα να απορροφά ιονίζουσες (οι οποίες είναι εξαιρετικά επιβλαβείς) ακτινοβολίες (ακτίνες χ, ακτίνες γ κλπ). Οι υαλοπίνακες αυτοί προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική χρήση σε χώρους με ελεγχόμενη υγρασία και θερμοκρασία. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε χώρους όπου υπάρχουν σκεδαζόμενες ή και απευθείας εκπεμπόμενες ιονίζουσες ακτινοβολίες.

Η αποτελεσματικότητα των υαλοπινάκων αυτών στην απορρόφηση των ιονίζοντων ακτινοβολιών, καθορίζεται από το λεγόμενο "ισοδύναμο πάχος μολύβδου". Το μέγεθος αυτό ουσιαστικά παραλληλίζει την αποτελεσματικότητα του υπό εξέταση υαλοπίνακα με την αποτελεσματικότητα ενός θεωρητικού φύλλου καθαρού μολύβδου κάποιου συγκεκριμένου πάχους. Πάχος μολυβδύαλου 3,5mm-22mm σε ισοδύναμο πάχος μολύβδου 1,2mm-6,1mm. Οι υαλοπίνακες αυτοί δεν υπάρχουν συνήθως ετοιμοπαράδοτοι και εισάγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

orama