Αντιολισθητικοί υαλοπίνακες

You are here

VAS

VAS-ANTI SLIP
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘHTIKOI ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ


Η VAS “Vasiliou Glass Technologies”, προσφέρει μεγάλη ποικιλία ανάγλυφων υαλοπινάκων με σχέδια στην μια επιφάνειά του, με σκοπό μιας λύσης για την ικανοποίηση της ζήτησης της αγοράς για αντιολίσθηση. Οι υαλοπίνακες αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των διαμαντέ-ανάγλυφων.

Η πιο ενδεδειγμένη λύση για αντιολίσθηση που προσφέρει η VAS “Vasiliou Glass Technologies”, είναι αυτή της αντιολισθητικής κεραμικής εκτύπωσης στην μια επιφάνεια του υαλοπίνακα.

• Eπιφάνειες αντιολισθητικών ανάγλυφων υαλοπινάκων

VAS


VAS

• Eνδεικτικά σχέδια αντιολισθητικής κεραμικής επίστρωσης (εκτύπωσης)
VAS

Αυτή η μέθοδος είναι εφικτή λόγω της δυνατότητας της ψηφιακής εκτύπωσης να παράγει αντιολισθητική επίστρωση στην επιφάνεια του υαλοπίνακα, βάσει ειδικού κεραμικού χρώματος. Άρα όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η VAS “Vasiliou Glass Technologies” δίνει την δυνατότητα δημιουργίας αντιολισθητικής επίστρωσης, σε οποιαδήποτε απόχρωση και σχέδιο, με την χρήση οποιουδήποτε ψηφιακού αρχείου, με εμπορικό όνομα VAS-ANTI SLIP.