Αρμέ υαλοπίνακες

You are here

ΑΡΜΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Στους ανάγλυφους υαλοπίνακες υπάρχει η δυνατότητα της ενσωμάτωσης συρμάτινου (ανοξείδωτου χαλύβδινου) πλέγματος μέσα στη μάζα του υαλοπίνακα με αποτέλεσμα τη δημιουργία του αρμέ υαλοπίνακα. Κατασκευάζονται είτε από διάφανο είτε από έγχρωμο υαλοπίνακα. Οι αρμέ υαλοπίνακες αποτέλεσαν την πρώτη προσπάθεια της βιομηχανίας υαλοπινάκων να δώσει στην αγορά ένα προϊόν ασφαλείας.

Οι αρμέ υαλοπίνακες, έχουν κάποιες επιπλέον ιδιότητες σε σχέση με τους υπόλοιπους υαλοπίνακες. Δηλαδή παρουσιάζουν αυξημένη μηχανική αντοχή, αυξημένη ελαστικότητα, καθώς σε περίπτωση θραύσης το συρμάτινο πλέγμα συγκρατεί τα κομμάτια.

Επίσης λόγω του συρμάτινου πλέγματος αποτελούν μια λύση στην πυρασφάλεια, καθώς έχουν και διακοσμητική χρήση.

VAS