Προστασία από τραυματισμό σε πολυστρωματικό υαλοπίνακα

You are here

aboutbg


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Επίσης, η VAS “Vasiliou Glass Technologies”, όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας προσφέρει στην αγορά τους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με μια ακόμα πιστοποίηση (CE-marked) βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας EN 12600 (δοκιμή εκκρεμούς για κατάταξη του κίνδυνου τραυματισμού)..

VAS

VAS-SAFE

Όλοι οι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες VAS-SAFE, οποιουδήποτε τύπου μεμβράνης (PVB, SGP, DG41, ACOUSTIC, TPU, SG41) είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12600.

Αναλυτικότερα: VAS-SAFE