Προστασία από τραυματισμό σε θερμικά σκληρυμένο υαλοπίνακα

You are here

aboutbg


Προστασία από τραυματισμό σε θερμικά σκληρυμένο υαλοπίνακα

Επίσης, η VAS “Vasiliou Glass Technologies”, όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας προσφέρει στην αγορά τους θερμικά σκληρυμένους υαλοπίνακες με μια ακόμα πιστοποίηση (CE-marked) βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας EN 12600 (δοκιμή εκκρεμούς για κατάταξη του κίνδυνου τραυματισμού).

Αναλυτικότερα: Όλοι οι θερμικά σκληρυμένοι υαλοπίνακες VAS-SEC, οποιασδήποτε κατηγορίας συντελεστή θερμικής εκπομπής emissivity (Β1με ε>0.25, Β2 με 0.25>ε>0.1 και Β3 με ε<0.1) είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12600.

aboutbg