ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ VAS-HS

You are here

VAS-HS ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Ο θερμικά ενισχυμένος (heat strengthened glass) υαλοπίνακας διαφέρει από τον θερμικά σκληρυμένο (tempered glass) υαλοπίνακα στο μέγεθος των κομματιών που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της θραύσης. Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού ο υαλοπίνακας παραμένει μέσα στο πλαίσιο του χωρίς να καταρρεύσει όπως στην περίπτωση του θερμικά σκληρυμένου υαλοπίνακα και έτσι προστατεύει από τον τραυματισμό. Ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας έχει περίπου διπλάσια μηχανική αντοχή από έναν επίπεδο υαλοπίνακα ίδιου πάχους χωρίς καμία θερμική επεξεργασία και μεγαλύτερη αντοχή σε θραύση λόγω έντονων θερμοκρασιακών μεταβολών (μέχρι και 100°C) γεγονός που τους καθιστά απρόσβλητους σε θερμικά σοκ (προερχόμενα από μη τεχνητά μέσα).

aboutbg


Συνεπώς ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας γίνεται μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται ως δομικό στοιχείο π.χ. σκαλοπάτια, μπαλκόνια, στηθαία, υαλοπετάσματα, πάντα όμως συνδυασμένος σε πολυστρωματικό υαλοπίνακα (laminated glass).

Ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας δεν συνυπολογίζεται μεταξύ των τύπων υαλοπινάκων ασφάλειας, παρά μόνο όταν είναι συνδυασμένος σε πολυστρωματικό υαλοπίνακα (laminated glass). Σημειωτέον ότι οι θερμικά επεξεργασμένοι υαλοπίνακες (ενισχυμένοι ή σκληρυμένοι) απαιτούν ορισμένες προϋποθέσεις-περιορισμούς εγκοπών και οπών (όσον αφορά την διαστασιολόγηση αυτών) ανάλογα με το πάχος του υαλοπίνακα, καθώς δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτών κατόπιν της θερμικής επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις-περιορισμούς παρακαλώ απευθυνθείτε στην VAS “Vasiliou Glass Technologies ”.

Στην VAS “Vasiliou Glass Technologies” η θερμική ενίσχυση του υαλοπίνακα προσφέρεται πιστοποιημένα (CE-marked) βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας EN 1863 (Heat Strengthened Glass), με εμπορικό όνομα VAS-HS.