ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ VAS-SEC

You are here

VAS-SEC

Ο υαλοπίνακας ως στοιχείο σχεδιασμού γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Στην φυσική του μορφή όμως είναι εύθραυστος. Με τη μέθοδο της θερμικής σκλήρυνσης (tempered glass), είναι εφικτή η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του υαλοπίνακα και πιο συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση της αντοχής αυτού σε κρούση, καθώς και αύξηση της αντοχής σε φορτία. Ενώ λοιπόν οι φυσικές ιδιότητες του υαλοπίνακα μετά την επεξεργασία παραμένουν οι ίδιες, η επιπλέον τάση που αποθηκεύεται στην μάζα του αυξάνει την μηχανική αντοχή του υαλοπίνακα κατά 4 έως και 5 φορές περισσότερο σε σχέση με αυτή ενός ίσου πάχους απλού υαλοπίνακα. Επίσης σημαντική είναι η βελτίωση της θερμικής αντίστασης που δύναται να παρουσιάσει ο υαλοπίνακας, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυξημένη αντοχή στις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές (μέχρι και 290°C), γεγονός που τους καθιστά απρόσβλητους σε θερμικά σοκ (προερχόμενα από μη τεχνητά μέσα).Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό των θερμικά σκληρυμένων υαλοπινάκων είναι η ασφαλής θραύση τους. Πιο συγκεκριμένα, καθώς ο υαλοπίνακας βρίσκεται υπό υψηλή επιφανειακή τάση, κατά τη θραύση του απελευθερώνει όλη τη συσσωρευμένη σε αυτόν ενέργεια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών μικρών και ακίνδυνων για την σωματική ακεραιότητα θραυσμάτων.

aboutbg Σημειωτέον ότι οι θερμικά επεξεργασμένοι υαλοπίνακες (ενισχυμένοι ή σκληρυμένοι) απαιτούν ορισμένες προϋποθέσεις-περιορισμούς εγκοπών και οπών (όσον αφορά την διαστασιολόγηση αυτών) ανάλογα με το πάχος του υαλοπίνακα, καθώς δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτών κατόπιν της θερμικής επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις-περιορισμούς παρακαλώ απευθυνθείτε στην Vas “Vasiliou Glass Technologies ”.

Οι ιδιότητες των θερμικά σκληρυμένων υαλοπινάκων (tempered glass) τους καθιστούν ιδανικούς σε πολλές κατηγορίες εφαρμογών, κυριότερες από τις οποίες είναι:

Εφαρμογές
• Μεταφορικά μέσα
• Εσωτερικές και εξωτερικές γυάλινες πόρτες
• Πτυσσόμενες πόρτες
• Βιτρίνες καταστημάτων
• Υαλ/κες προστατευτικά σε στάδια, γήπεδα, κλειστές εγκαταστάσεις
• Δάπεδα, σκάλες, αίθρια, στέγαστρα
• Ντουζιέρες
• Υαλοπετάσματα σημειακής στήριξης
• Πορτάκια για έπιπλα
• Μπαλκόνια και στηθαία
• Οικιακές και επαγγελματικές συσκευές
• Θερμαντικές συσκευές
• Θερμοκήπια
• Ηλιακοί θερμοσυσσωρευτές
• Φωτοβολταϊκά
• Οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτεί σημειακή στήριξη του υαλοπίνακα
aboutbg
Στην VAS “Vasiliou Glass Technologies” η θερμική σκλήρυνση του υαλοπίνακα προσφέρεται πιστοποιημένα (CE-marked) βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας EN 12150 (Tempered Glass), με εμπορικό όνομα VAS-SEC.