Υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου / Υαλοπίνακες χαμηλής θερμικής εκπομπής

You are here

VAS-SOLAR • VAS-ENERGY SAVING
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ


Το φως δεν το αντιλαμβανόμαστε μόνο οπτικά, αλλά και θερμικά, αφού η μισή σχεδόν θερμότητα που παίρνουμε από τον ήλιο μεταφέρεται με το φως. Η ηλιακή ακτινοβολία (ή ηλιακό ενεργειακό φάσμα εκπομπής), είναι ένα μέρος της συνολικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος).

Ο υαλοπίνακας είναι διαπερατός από ολόκληρο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας και στόχος είναι η διαπερατότητα όσο το δυνατόν περισσότερου φωτός και λιγότερης ενέργειας.

VAS

ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Ο ήλιος έχει την ικανότητα να θερμαίνει υπερβολικά οποιοδήποτε χώρο με μεγάλα ανοίγματα. Η προερχόμενη από τον ήλιο θερμότητα, εισέρχεται στο χώρο άμεσα και έμμεσα (μετά την απορρόφησή της από τον υαλοπίνακα και επανεκπομπή της στον χώρο). Η ποσότητα της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται άμεσα από τον προσανατολισμό του ανοίγματος. Όλη αυτή η ακτινοβολία διαχέεται σε τοίχους, δάπεδα και έπιπλα, τα οποία απορροφούν μέρος της και ανεβάζουν θερμοκρασία.

Ακολούθως επιστρέφουν την θερμότητά τους με την μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR). Αυτή η ακτινοβολία διαχέεται στο εσωτερικό του χώρου, αυξάνοντας σταδιακά την θερμοκρασία. Με αυτό τον τρόπο λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο αυτό βέβαια είναι επιθυμητό τόσο σε κατοικίες όσο και σε κοινόχρηστα κτίρια, όπου οι δαπάνες σε ενέργεια είναι αυξημένες κατά την διάρκεια των ψυχρών περιόδων του έτους.

Η προσπίπτουσα επί ενός υαλοπίνακα ηλιακή ακτινοβολία είναι κατά 50% περίπου ορατό φως και κατά 50% υπέρυθρη (IR) και υπεριώδης (UV) θερμική ακτινοβολία.

VAS

Ανάλογα με τον τύπο του υαλοπίνακα, ισχύουν τα κάτωθι:

blue Ένα ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ανακλάται.
blue Ένα ποσοστό απορροφάται από την μάζα του υαλοπίνακα μετατρεπόμενο σε θερμική ενέργεια η οποία τον θερμαίνει.
blue Ένα μέρος διαπερνά την μάζα του και εισέρχεται στον χώρο.
blue Η απορροφούμενη ενέργεια επανεκπέμπεται με την μορφή θερμότητας στο φάσμα της μεγάλου μήκους υπέρυθρης ακτινοβολίας προς τα μέσα και προς τα έξω του υαλοπίνακα.

Αυτές οι μορφές ενέργειας είναι αλληλοεξαρτώμενες, με αποτέλεσμα η μείωση της μίας να συνεπάγεται αύξηση των άλλων και αντιστρόφως.