Υαλοπίνακες τεχνητής γήρανσης VAS-HST

You are here

aboutbg

VAS-HST ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υαλοπίνακα κατά τη διαδικασία παραγωγής του, είναι ότι στην τήξη των πρώτων υλών μικρές ποσότητες κρυστάλλων θειϊκού νικελίου (NiS) ενδέχεται να λάβουν μέρος. Οι χημικές αυτές προσμίξεις δεν έχουν το παραμικρό αποτέλεσμα στους απλούς υαλοπίνακες, ούτε η παρουσία τους μπορεί ποτέ να γίνει αντιληπτή.

Όταν όμως οι υαλοπίνακες είναι θερμικά σκληρυμένοι, τότε οι καταστάσεις αλλάζουν. Λόγω της ταχείας και βίαιης ψύξης που υπόκεινται οι υαλοπίνακες, ως διαδικασία της θερμικής σκλήρυνσης, οι χημικές προσμίξεις του NiS (θειϊκού νικελίου) παραμένουν σε μορφή κρυστάλλων υψηλής θερμοκρασίας. Αυτοί οι κρύσταλλοι όταν κάποια στιγμή στο μέλλον θερμανθούν, για οποιονδήποτε λόγο, διαστέλλονται και σε περίπτωση που η διαστολή τους αυτή ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή, τότε απελευθερώνεται η αποθηκευμένη τάση στον θερμικά σκληρυμένο υαλοπίνακα, με αποτέλεσμα την θραύση του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς κάποια άλλη εμφανή αιτία. Αν και η συχνότητα με την οποία συμβαίνει αυτό το φαινόμενο είναι μικρή, αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι όταν από την ακεραιότητα του υαλοπίνακα διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η απουσία αστοχιών στους θερμικά σκληρυμένους υαλοπίνακες σε ποσοστά που πλησιάζουν το 100%.

hstΗ εξασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται με μια πρόσθετη επεξεργασία Heat Soak Test. Αυτή η τεχνητή γήρανση όπως αποκαλείται, εφαρμόζεται στους θερμικά σκληρυμένους υαλοπίνακες μέσω μιας επαναλαμβανόμενης διαδικασίας ελεγχόμενης θέρμανσης-ψύξης σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 290°C. Κατά την διάρκεια της επεξεργασίας, όσοι υαλοπίνακες περιέχουν προσμίξεις θειϊκού (Nis) νικελίου σπάνε. Το βασικό αποτέλεσμα είναι ότι όσοι θερμικά σκληρυμένοι υαλοπίνακες περάσουν ακέραια αυτή την επεξεργασία, δεν κινδυνεύουν ποτέ στο μέλλον από αυτόθραυση.

Στην Vas “Vasiliou Glass Technologies” η θερμική επεξεργασία Heat Soak Test των θερμικά σκληρυμένων υαλοπινάκων προσφέρεται πιστοποιημένα (CE-marked) βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας EN 14179 (Heat Soak Test Glass), με εμπορικό όνομα VAS-HST.

orama

hst

Προσθήκες θειϊκού νικελίου (Nis) που έχουν βρεθεί μέσα σε υαλοπίνακα, σε φωτογραφική μεγέθυνση.