+30 22210 52607     info@vasglass.gr

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Στην VASGLASS τονίζουμε τη σημασία της ιδιωτικότητας και δεσμευόμαστε στην υιοθέτηση αρχών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (ΔΠΧ) όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε μία από τις υπηρεσίες μας.

Ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε αυτή η Πολιτική Απορρήτου είναι να ενημερώνει κάθε φυσικό πρόσωπο σχετικά με το είδος και την έκταση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγουμε, το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την επεξεργασία τους καθώς και για τα δικαιώματά του και τον τρόπο άσκησής τους. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε (ως φυσικό πρόσωπο) εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία ή τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας ή εάν θέλετε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Επιπρόσθετα, η Πολιτική Απορρήτου, τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία και ειδικότερα με τον Κανονισμό EΕ 679/2016 και τον νόμο 4624/2019, για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), και το σεβασμό μας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των ΔΠΧ. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τα ΔΠΧ που τα φυσικά πρόσωπα μας παρέχουν καθώς και για ΔΠΧ που εμείς συλλέγουμε (ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας), στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων μας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα στις 01.05.2023 και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη έκδοση. Απευθύνεται δε σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή σκοπεύει να έχει οποιοδήποτε είδος σχέσης με εμάς.

2. Ποιοι Είμαστε

Το 1965 ιδρύεται η VAS “Vasiliou Glass Technologies” και το 2004 μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μεγέθους 12.000 τ.μ. στο Βασιλικό – Ευβοίας.
Το 2013, η VAS καταξιώνεται στην Ελληνική αγορά και βραβεύεται ως η πιο καινοτόμα επιχείρηση του νομού Ευβοίας. Το 2019, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης λειτουργίας της εταιρείας, υλοποιείται το επενδυτικό πρόγραμμα “VASGLASS GOES GREEN” που περιλαμβάνει εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης και ανάκτησης νερού στο 100%, εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ και led λαμπτήρων, ανακύκλωση υλικών κ.ά. Το 2021, με την ολοκλήρωση διετούς αναπτυξιακού πλάνου, το εργοστάσιο λειτουργεί σε Extra Jumbo διαστάσεις με τέσσερις νέες γραμμές παραγωγής, οριζόντια τροχιστική γραμμή, γραμμή θερμικής επεξεργασίας υαλοπινάκων, ψηφιακός εκτυπωτής κεραμικών χρωμάτων και πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή διπλών υαλοπινάκων. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας καταλαμβάνουν συνολικό χώρο 23.000 τ.μ.

Ένα δυνατό χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της. Ανεξάρτητα από την αρμοδιότητα του καθενός, όλοι έχουμε έναν κοινό παρονομαστή∙ έχουμε θέσει τον όρο "διαρκής εξέλιξη" ως συνώνυμο της επωνυμίας μας. Χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής υαλοπινάκων και αναζητώντας συνεχώς νέες μεθόδους επεξεργασίας, μέσω του καταρτισμένου τμήματος R&D, δημιουργούμε προϊόντα από γυαλί, που ξεχωρίζουν για την καινοτομία και τις απεριόριστες δυνατότητές τους. Ο συνδυασμός των σύγχρονων τεχνολογιών και του άρτια εξειδικευμένου προσωπικού εξασφαλίζει το ανώτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη VASGLASS ο υαλοπίνακας παίρνει μορφή.

3. Τι ΔΠΧ επεξεργαζόμαστε

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι κάθε πληροφορία ή στοιχείο μέσω του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, η ταυτότητα ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου.
Εμείς, υποχρεωτικά, επεξεργαζόμαστε (δηλαδή: συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε, αποθηκεύουμε, διαγράφουμε) ΔΠΧ στο πλαίσιο άσκησης των επιχειρησιακών μας λειτουργιών και, συχνά, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Εσείς (ως φυσικό πρόσωπο) δεν είστε υποχρεωμένος να μας παρέχετε τα ΔΠΧ που μπορεί να σας ζητηθούν, αλλά, στην περίπτωση άρνησής σας, είναι πιθανόν να μην μπορούμε να σας παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας με συνέπεια, ταχύτητα και ποιότητα.
Όταν ένα φυσικό πρόσωπο επικοινωνεί μαζί μας ή μας επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, μπορεί να του ζητηθούν σχετικές προσωπικές πληροφορίες με σκοπό την ταυτοποίηση ή την περαιτέρω συνεργασία.
Αυτές οι πληροφορίες (ΔΠΧ), ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής, μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, στοιχεία τραπεζικά απαραίτητα για τη συνεργασία, εμπορικά/λογιστικά στοιχεία, κλπ.

Δεν επιδιώκουμε να συλλέξουμε ΔΠΧ για παιδιά κάτω των 13 ετών και πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα/υπηρεσίες μας.

4. Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε ΔΠΧ

Επεξεργαζόμαστε (συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, κοινοποιούμε, διαγράφουμε) ΔΠΧ, μόνο για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε ΔΠΧ φυσικών προσώπων μόνο εφόσον υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία τους, και με σκοπό να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση, και ειδικότερα για να:

 • επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και ολοκληρώσουμε την αποστολή της,
 • σας παρέχουμε εξατομικευμένες και επικαιροποιημένες υπηρεσίες και/ή προϊόντα,
 • επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • επεξεργαστούμε την πληρωμή σας ή να αποτρέψουμε ή εντοπίσουμε ενδεχόμενες απάτες,
 • ανταποκριθούμε σε παράπονα ή ερωτήματα που μας έχετε θέσει,
 • επικοινωνήσουμε μαζί του για να ζητήσουμε τη γνώμη του (η γνώμη του μπορεί να αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα) ή να το ενημερώσουμε για νέα προϊόντα / υπηρεσίες που μπορεί να το ενδιαφέρουν,
 • αναπτύξουμε και βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις μεθόδους επικοινωνίας και τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας,
 • ικανοποιούμε τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

5. Πως συλλέγουμε ΔΠΧ

Ενδέχεται να συλλέγουμε ΔΠΧ (προσωπικά δεδομένα) από διάφορες πηγές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • ΔΠΧ που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς (πχ κατά την επικοινωνία σας μαζί μας)
 • ΔΠΧ που εμείς συλλέγουμε με αυτόματο τρόπο (πχ κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας ή την εγγραφή σας στο newsletter)
 • ΔΠΧ που συλλέγουμε από άλλες πηγές (όπως επαγγελματικό επιμελητήριο ή δημοσιοποιημένες βάσεις δεδομένων)
 • Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας.
 • Εσείς έχετε ζητήσει κάποια πληροφορία ή ενημέρωση.
 • Θελήσατε να παρευρεθείτε ή παρευρεθήκατε σε μια δική μας εκδήλωση, ενημέρωση, κλπ.
 • Έχετε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο.
 • Έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας για συνεργασία μαζί μας.

Χρησιμοποιούμε διάφορα είδη τεχνολογιών για τη συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies (βλ. §10). Ο web server μας συλλέγει πληροφορίες (όπως διεύθυνση ΙΡ, μηχανή αναζήτησης, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες όπως ο υπολογισμός του αριθμού επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας, εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος, έλεγχος αποτελεσματικότητας επικοινωνίας κ.λπ. Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα τύπου GPS.

Ενδέχεται επίσης να λάβουμε προσωπικά στοιχεία έμμεσα, στα ακόλουθα σενάρια:

 • Έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο έρευνας αγοράς/ικανοποίησης.
 • Από συνεργάτες μας ή συνεργαζόμενους οργανισμούς.
 • Είναι πιθανό να αντλήσουμε πληροφορίες από διαφημιστικά δίκτυα, πελάτες μας ή τρίτα μέρη, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι δημόσια διαθέσιμα.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, διατηρούμε αρχείο των μηνυμάτων επικοινωνίας μας για να επιλύσουμε τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.
Δεν επιτρέπουμε σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες, ειδικά χωρίς τη συγκατάθεσή σας, να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

6. Με ποιους μοιραζόμαστε ΔΠΧ

Δεν γνωστοποιούμε ούτε μοιραζόμαστε ΔΠΧ με άλλες εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα, για σκοπούς άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης και επικοινωνίας.
Γνωστοποιούμε ή μοιραζόμαστε ΔΠΧ με τρίτους στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Με δική σας συναίνεση: Μοιραζόμαστε ΔΠΧ με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα όταν έχουμε τη δική σας συγκατάθεση.
 • Για εξωτερική επεξεργασία: Παρέχουμε ΔΠΧ σε εξωτερικούς συνεργάτες μας και σε επιχειρήσεις ή άτομα που εμπιστευόμαστε για να τα επεξεργαστούν για δική μας χρήση (πχ λογιστική ή μηχανογραφική υποστήριξη) και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, όπως ορίζει ο Κανονισμός EΕ 679/2016 και η σχετική εθνική νομοθεσία. Έχουμε συνάψει σχετικές συμβάσεις με τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων μας.
 • Για νόμιμους σκοπούς: Μοιραζόμαστε ΔΠΧ με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν αυτό είναι εύλογα απαραίτητο και με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, κλπ.
 • Στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας: Μπορεί να παρέχουμε ανωνυμοποιημένα ΔΠΧ στο πλαίσιο επιστημονικών ή στατιστικών μελετών.
 • Για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε: Μοιραζόμαστε ΔΠΧ με εταιρείες μας, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. ΔΠΧ ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενο φορέα με σκοπό την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός πελάτη.

7. Πόσο καιρό διατηρούμε τα ΔΠΧ

Διατηρούμε τα ΔΠΧ των φυσικών προσώπων μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας τους και αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.
Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε ΔΠΧ για να ανταποκριθούμε σε παράπονα ή ερωτήματα, σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες μας, και κατά συνέπεια ενδέχεται να τα διατηρήσουμε για κάποιο εύλογο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας (πχ περίοδος πιθανής έγερσης αξιώσεων ή περίοδος αναγκαία ώστε να αξιολογηθούν και να απαντηθούν κάποια ερωτήματα ή παράπονα).
Επίσης, απαιτείται η αποθήκευση ΔΠΧ για φορολογικούς / λογιστικούς σκοπούς (η περίοδος διατήρησης ορίζεται από τη νομοθεσία τη σχετική με τις φορολογικές αρχές ή τις μονάδες χρηματοοικονομικής έρευνας). Εάν ΔΠΧ δεν χρειάζονται πλέον, τότε διαγράφονται/καταστρέφονται.

Επιπλέον, η διάρκεια διατήρησης (αποθήκευσης) των ΔΠΧ, εξαρτάται από τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας (νομική βάση), όπως:

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται συναινετικά από τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, (πχ σε περίπτωση αιτήματός για εγγραφή σε Newsletter ή προσφορά), τα ΔΠΧ θα διατηρηθούν (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) για όσο χρόνο θα υπάρχει συμβατική σχέση με το φυσικό πρόσωπο ή για όσο χρόνο επιβάλει η σχετική νομοθεσία ή μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα διατηρήσουμε τα δεδομένα ανάλογα με τις επιταγές της νομοθεσίας ή μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Όταν εσείς (το υποκείμενο των δεδομένων) αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχει νομική βάση για να συνεχίσουμε τη επεξεργασία, θα καταστρέψουμε/διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, όταν καταργείτε την εγγραφή σας (π.χ. από επικοινωνίες μάρκετινγκ ή ιστοσελίδα) θα διατηρήσουμε τη διεύθυνση email σας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σας στείλουμε καμία αλληλογραφία/φόρμα στο μέλλον.
 • Σε περίπτωση που η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η υλοποίηση παραγγελίας / σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του φυσικού προσώπου πριν τη σύναψη σύμβασης, τότε θα διατηρηθούν τα ΔΠΧ για όσο χρόνο θα διατηρείται η συμβατική σχέση ή για όσο χρόνο επιβάλει η σχετική νομοθεσία ή για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

8. Τα δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), ως φυσικό πρόσωπο (πελάτης / εργαζόμενος / επισκέπτης / συνεργάτης), έχετε δικαιώματα και οφείλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά. Τα δικαιώματα που έχετε στη διάθεσή σας εξαρτώνται από τον λόγο επεξεργασίας των ΔΠΧ (δηλαδή τα δικαιώματά σας δεν πρέπει να αντιβαίνουν στη σχετική νομοθεσία).

Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων είναι:

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση: Να μας ζητούν και να λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων και των δικαιωμάτων τους. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει σχετικές πληροφορίες.
 • Δικαίωμα πρόσβασης & διόρθωσης: Να έχουν δυνατότητα πρόσβασης, διόρθωσης ή ενημέρωσης των προσωπικών τους δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα στην φορητότητα: Να μπορούν να λάβουν τα ΔΠΧ τα οποία έχουν παράσχει, σε δομημένη, αναγνώσιμη και διαλειτουργική μορφή, και να τα διαβιβάσουν σε άλλο οργανισμό. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται όταν τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν παρασχεθεί βάσει της συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου ή στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας σύμβασης.
 • Δικαίωμα διαγραφής ΔΠΧ: Μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων, σε ορισμένες περιπτώσεις. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος μπορεί πάντα να γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (π.χ. δεν μπορούν να ζητήσουν διαγραφή ΔΠΧ όταν το εργατικό δίκαιο ή οι φορολογικές αρχές απαιτούν να διατηρηθούν για 10 χρόνια).
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των ΔΠΧ: Μπορούν να μας ζητήσουν να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΔΠΧ, σε ορισμένες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για άμεσο μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία των ΔΠΧ http://www.dpa.gr/ ή σε οποιαδήποτε εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσής τους: Εάν το φυσικό πρόσωπο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασίας ΔΠΧ, έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή αυτή ανά πάσα στιγμή (αν το κάνει, δεν σημαίνει πως είναι παράνομο ότι κάναμε με την έγκυρη συναίνεσή του μέχρι την ημερομηνία άρσης της). Μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία ΔΠΧ ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην §12 ''Τρόποι Επικοινωνίας’’.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που φαίνονται στην §12, ζητώντας ένα έντυπο Αίτησης SAR και υποβάλλοντάς το σωστά συμπληρωμένο. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός από την παραλαβή του εντύπου SAR που μας στείλατε.
Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να λάβετε από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, http://www.dpa.gr/ ή οποιαδήποτε εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη χώρα σας.

9. Οι υποχρεώσεις μας

Μεταξύ των δικών μας υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται η αρχή της λογοδοσίας, όσον αφορά στις αρχές που διέπουν την επεξεργασία ΔΠΧ (δηλαδή νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας, ελαχιστοποίηση ΔΠΧ, ακρίβεια ΔΠΧ, περιορισμός περιόδου αποθήκευσης, ασφάλεια, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα).
Δεν θα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε ή αποκαλύψουμε ΔΠΧ για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που προσδιορίζονται παραπάνω, παρά μόνο με τη συγκατάθεσή σας.
Επεξεργαζόμαστε ΔΠΧ μόνο εφόσον ισχύει μια από τις παρακάτω νομιμοποιητικές προϋποθέσεις (νομική βάση). Η νομική βάση, για την επεξεργασία των ΔΠΧ, προσδιορίζεται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τα ΔΠΧ συλλέγονται και χρησιμοποιούνται.

Σε κάθε περίπτωση, η νομική βάση μπορεί να είναι:

 • Η συγκατάθεσή σας: Για παράδειγμα, όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ενημερωτικών εντύπων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ από εμάς. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που φαίνονται στην § 12.
 • Υλοποίηση μιας σύμβασης μεταξύ μας (ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας): Για παράδειγμα, όταν έχετε παραγγείλει/αγοράσει προϊόν/υπηρεσία από εμάς και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία πληρωμής για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και την υλοποίηση της υπηρεσίας μας ή να διεξάγουμε έρευνα ικανοποίησης πελατών.
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε / διατηρήσουμε ΔΠΧ (π.χ. συμμόρφωση με τη νομοθεσία που σχετίζεται με τις εργατικές/φορολογικές αρχές ή τις μονάδες χρηματοοικονομικής έρευνας).
 • Επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας: εάν η επεξεργασία ΔΠΧ είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας, εκτός εάν υπερισχύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου. Αυτό συμβαίνει όταν είναι απαραίτητο πχ να κατανοήσουμε τις ανάγκες του πελάτη μας, να προωθήσουμε τα προϊόντα/υπηρεσίες μας ή να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Για παράδειγμα, θα βασιστούμε στο έννομο συμφέρον μας όταν μελετάμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, ώστε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται. Είναι επίσης προς το έννομο συμφέρον μας να διεξάγουμε ανάλυση μάρκετινγκ για να προσδιορίσουμε ποια προϊόντα/υπηρεσίες μπορεί να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των πελατών μας και των πιθανών πελατών μας.

Στο πλαίσιο της επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας (προστασία προσώπων και αγαθών) λειτουργούμε στις εταιρικές εγκαταστάσεις σύστημα CCTV. Κατάλληλη σήμανση στις εισόδους ενημερώνει σχετικά. Το σύστημα CCTV διατηρεί δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα 14 ημερών, το οποίο μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση έρευνας από τις αρμόδιες νομικές αρχές.

Επιπλέον, υλοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύονται οι πελάτες μας, εμείς και οι συνεργάτες της από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, παραβίαση ή καταστροφή ΔΠΧ που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

 • Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας (access control), για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και διεργασίες.
 • Η πρόσβαση στα ΔΠΧ είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, και οι έχοντες πρόσβαση υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
 • Στην περίπτωση που εξωτερικοί συνεργάτες (για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης) έχουν, εν δυνάμει, πρόσβαση σε ΔΠΧ, σχετικά προσαρτήματα στις υπάρχουσες συμβάσεις συνεργασίας καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Σε όλο τον κύκλο επεξεργασίας ΔΠΧ (από τη συλλογή μέχρι την καταστροφή ΔΠΧ) λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των ΔΠΧ. Ανάλογα μέτρα απαιτούνται από τρίτα μέρη που, εκ μέρους μας, χειρίζονται ή επεξεργάζονται ΔΠΧ.

10. Ενημέρωση για τα Cookies

Οι εταιρικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας από την επίσκεψη στο site αλλά και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των ιστοσελίδων. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, επιλέγοντας «Αποδοχή» παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των cookies. Επιπλέον, το φυσικό πρόσωπο έχει την επιλογή να αλλάξει τις ρυθμίσεις των cookies και να ενημερωθεί σχετικά στο τμήμα της ιστοσελίδας που παραπέμπει στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES.

11. Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Εμείς δεν ελέγχουμε κανέναν ιστότοπο τρίτων και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε αυτόν. Όπου παρέχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους άλλων οργανισμών, είναι μόνο για δική σας διευκόλυνση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση απορρήτου (privacy policy) που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

12. Τρόποι επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

VASGLASS
28ης Οκτωβρίου 58, Βασιλικό Χαλκίδας, Εύβοια
Τηλ: +30 22210 52607, +30 22210 53607
Φαξ: +30 22210 54278
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

VASGLASS Logo teliko

 

  28ης Οκτωβρίου, Βασιλικό Χαλκίδας, Εύβοια

  +30 22210 52607, +30 22210 53607

  +30 22210 54278

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

vasmarine.grvas-safe.grvaspyro.gr

Επικοινωνία

Χάρτης

Newsletter

Συναινώ στη χρήση του email μου από τη VASGLASS για να λαμβάνω newsletters και να ενημερώνομαι για προσφορές και νέα προιόντα/υπηρεσίες της εταιρείας (Για απεγγραφή / άρση συναίνεσης στείλτε σχετικό αίτημα στο personal.data@vasglass.gr).
Ενημερώθηκα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.